شیمی کانی و زمین دما- فشارسنجی متابازیت های مجموعه آذرین- دگرگونی ماجراد (جنوب شرق شاهرود)

پیام:
چکیده:

مجموعه دگرگونی-‌آذرین ماجراد به سن نئوپروتروزوئیک پسین، در جنوب شرق شاهرود و شمال پهنه ساختاری ایران مرکزی رخنمون دارد که طیف وسیعی از سنگ های آذرین و دگرگونی را شامل می شود. متابازیت های این مجموعه متشکل از آکتینولیت شیست، آمفیبولیت و گارنت آمفیبولیت هستند. آمفیبول، پلاژیوکلاز و گارنت کانی های اصلی این سنگ ها هستند. آمفیبول های متابازیت های این مجموعه به گروه کلسیم دار تعلق دارند. ترکیب آمفیبول در آکتینولیت شیست ها آکتینولیت و منیزیوهورنبلند و در آمفیبولیت ها منیزیو‌هورنبلند و چرماکیت است. پلاژیوکلازها اغلب دارای ترکیب الیگوکلاز، لابرادوریت تا بیتونیت هستند. با استفاده از دما‌-‌فشارسنجی زوج هورنبلند‌-‌پلاژیوکلاز، دمای تعادلی 450 تا 690 درجه سانتی گراد و فشار 4 تا 11 کیلوبار برای آمفیبولیت های مجموعه آذرین‌-‌دگرگونی ماجراد برآورد شده است. این شرایط دما‌-‌فشار با شرایط رخساره آمفیبولیت در رژیم دگرگونی نوع بارروین متعارف مطابقت می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
665 -684
لینک کوتاه:
magiran.com/p2079235 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.