بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانیو تدریس آن به عربی آموزان فارسی زبان

پیام:
چکیده:

لا شک فی ان إثراء المخزون اللغوی للمتعلمین یسهم کثیرا فی تنمیه مهاراتهم اللغویه. وهناک عدد کبیر من المفردات المشترکه بین اللغتین العربیه والفارسیه یختلف معناها او نطقها فی اللغتین، مما یودی احیانا إلی بروز المشکله لدی متعلمی اللغه العربیه من الناطقین بالفارسیه عند استخدامها اثناء التحدث او الکتابه بالعربیه. فإن تعلم هذه المفردات وإمکانیه استخدامها بشکل صحیح یحظی باهمیه بالغه لمتعلمی اللغه العربیه من الناطقین بالفارسیه؛ وهذا الامر یتحقق من خلال التعلیم الهادف لهذه المفردات. إذن تسعی هذه الدراسه الاهتداء إلی معاییر علمیه لاختیار المفردات المشترکه والطرق المناسبه لتدریسها لکی تساعد متعلمی اللغه العربیه فی إیران علی إزاله مشکله التداخل اللغوی الناتجه عن المفردات المشترکه بین اللغتین. واعتمدت الدراسه‎ ‎علی المنهج المسحی واستخدمت الاستبانه لجمع المعلومات. تتکون عینه الدراسه من 35 استاذا من اساتذه اللغه العربیه فی الجامعات الإیرانیه. تدل النتائج علی ان کل واحد من المعاییر الثلاثه التی ذکرها الاخصائیون لاختیار المفردات وهی: مستوی المتعلم، وحاجاته اللغویه، والهدف من تعلیم اللغه، یحظی باهمیه کبیره فی اختیار المفردات المشترکه للتدریس؛ وللمفردات العربیه التی تستخدم فی اللغه الفارسیه والمفردات المتشابهه شکلا والمختلفه معنی والمفردات العربیه التی تغیر شکلها فی اللغه الفارسیه اسبقیه فی الاختیار. وفیما یخص طرق التدریس فقد اظهرت النتائج ان الاساتذه یعتقدون ان تدریس المفردات باستخدام الصور، وتدریس المفردات من خلال التحلیل التقابلی بین اللغتین یعدان طریقتین مناسبتین لتدریس المفردات المشترکه.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
41 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2079415 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.