جایگاه پرستاران در صنعت گردشگری پزشکی: یک مقاله مروری روایتی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه گردشگری پزشکی به عنوان شاخه ای از گردشگری با نقش کلیدی خود در بهبود وضعیت اقتصاد کشورها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. مقاله حاضر با هدف بررسی نقش پرستار به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم درمان در این صنعت انجام شده است.

مواد و روش ها

در این مقاله مروری، ابتدا 200 مقاله انگلیسی و فارسی با استفاده از جستجو در پایگاه های معتبر ,PubMed Scientific Information Database (SID) و Scopus, Web of Science و کلیدواژه های (پرستار و رشته پرستاری، گردشگری پزشکی، نقش پرستار)، در فاصله سال های 2004 تا 2018 بدون محدودیت در نوع مطالعه، شناسایی شدند. با بازخوانی مقالات و بررسی بیشتر، 41 مقاله متناسب با موضوع و هدف مطالعه، برای بررسی و مقایسه و کشف هدف مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها

مواردی چون طرز برخورد پرستار، هماهنگی پرستار با تیم درمان، مراقبت پرستاری به موقع، توضیح اقدامات، احترام به حریم خصوصی بیمار و مهارت انجام کارهای تخصصی به عنوان موارد قابل توجه و تاثیرگذار در رشد صنعت گردشگری پزشکی لیست شده اند.

نتیجه گیری

نتایج حاکی از آن است که علی رغم اهمیت نقش پرستار در تیم درمان، به این مهم پرداخته نشده است. توجه مدیران و پژوهشگران به جایگاه پرستار در صنعت گردشگری، بهبود وضعیت سلامت، درمان  و بالطبع آن رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2079997 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.