تاثیر موپیروسین داخل بینی در پیشگیری از عفونت بعد از عمل جراحی قلب باز

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

عفونت‏ محل جراحی یکی از عوارض مهم جراحی قلب محسوب می‏شوند که در 50 درصد موارد، عامل آن گونه های استافیلوکوکوس است. در این مطالعه اثربخشی موپیروسین داخل بینی در کاهش کلونیزاسیون باکتریایی بینی و در نتیجه کاهش عفونت‏های مدیاستین، استرنوم، عفونت های ریوی و پوستی بعد از جراحی قلب باز بررسی شد.

مواد و روش ها

 این مطالعه توصیفی با مرور پرونده های بیمارانی که طی سال های 1395-1390 در بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بودند و دچار عفونت پس از عمل شده بودند، انجام شد. بیماران به دو دوره زمانی تقسیم شدند (دوره اول، از سال 1390 تا شهریور1392 و دوره دوم، از مهر 1392 تا پایان اسفند 1395). در دوره دوم برای تمامی بیماران موپیروسین داخل بینی به عنوان روتین بیمارستان تجویز شد. سپس بروز عفونت بعد از عمل، نوع و محل عفونت با هم مقایسه شدند.

یافته ها

درصد عفونت های بیمارستانی از کل عفونت ها در "گروه دریافت کننده موپیروسین" 26/78 درصد و در " گروه بدون دریافت موپیروسین" 29/46 درصد بود (000/0 P=). درصد عفونت محل جراحی در "گروه دریافت کننده موپیروسین" 74/21 درصد و در "گروه بدون دریافت موپیروسین" 71/53 درصد بود (000/0 = P). ما شاهد یک کاهش معنی دار در بروز عفونت سطحی محل برش (85/1 درصد در گروه موپیروسین در مقابل 90/10 درصد در" گروه بدون دریافت موپیروسین"، (009/0 = P)، عفونت سطحی پا (23/1 درصد در گروه موپیروسین در مقابل 27/7 درصد در گروه بدون دریافت دارو، (037/0 = P) و عفونت عمقی بافت نرم پا (10/3 درصد درگروه موپیروسین و 18/18 درصد درگروه بدون دریافت دارو) بودیم.

استنتاج

استفاده از موپیروسین داخل بینی می تواند نقش پیشگیری کننده از عفونت های جلدی پس از عمل جراحی قلب داشته باشد و در نتیجه منجر به کاهش مدت اقامت بیمارستانی شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2080071 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.