تاثیر بلوک کانال اداکتور بر روی متغیرهای همودینامیک و بی دردی بعد از عمل جراحی تعویض مفصل زانو تحت بی حسی نخاعی و مقایسه ی آن با گروه شاهد

پیام:
چکیده:
مقدمه

استئوآرتریت مفصل زانو، شایع ترین بیماری مفصلی است که شیوع آن در افراد بالای 65 سال بیشتر می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر بلوک کانال اداکتور بر متغیرهای همودینامیک و بی دردی پس از عمل جراحی تعویض مفصل زانو و کمک به یافتن راه حلی مناسب برای کنترل درد در این افراد بود.

روش ها

در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 68 بیمار کاندیدای عمل جراحی تعویض مفصل زانو در دو گروه 34 نفره ی مورد و شاهد توزیع شدند. در گروه مورد، بیماران کاندیدای عمل جراحی تعویض مفصل زانو به وسیله ی تجویز مارکائین (15-5/12 میلی گرم) بی حسی نخاعی دریافت کردند و سپس، به روش اولتراسونوگرافی، از قسمت قدامی ران بلوک کانال اداکتور با تجویز 15 میلی لیتر مارکائین 5/0 درصد همراه با 5 میکروگرم/میلی لیتر اپی نفرین انجام شد. در گروه شاهد، بلوک با همان تکنیک مشابه گروه اول انجام شد، اما به جای دارو، از نرمال سالین استفاده گردید. متغیرهای همودینامیک، درد بعد از عمل و رضایتمندی بیمار و جراح در دو گروه بررسی و مقایسه شد.

یافته ها

شدت درد بعد از عمل در گروه مورد در زمان های 6 و 12 ساعت بعد از عمل به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. همچنین، میزان نیاز به مسکن در گروه مورد در 24 ساعت بعد از عمل به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (050/0 > P).

نتیجه گیری

 استفاده از بلوک کانال اداکتور، می تواند روش موثری برای کوتاه مدت جهت کاهش درد و نیاز به داروی مسکن بعد از عمل جراحی تعویض مفصل زانو باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1240 -1244
لینک کوتاه:
magiran.com/p2080508 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.