نمود آگاهی، نگرش، تمایل و مذهب رزیدنت های زنان زایمان در ارتباط با حفظ باروری در اندونزی: یک مطالعه مقطعی

پیام:
چکیده:
مقدمه

کمبود دانش فراهم آورندگان مراقبت های بهداشتی در مورد حفظ باروری قطعا بر روی آگاهی، نگرش، رفتار و نحوه نگاه بیماران بر این موضوع موثر  می باشد. رزیدنت های زنان زایمان به احتمال بسیار زیاد اولین گروهی از متخصصان می باشند که از تکنیک های حفظ باروری در کارشان استفاده می کنند و لذا مسئولیت مهمی در آگاه ساختن بیماران خود در مورد مسئله ارتباط سن با باروری دارند.

هدف

این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و باور رزیدنت های زنان زایمان در مورد کاهش باروری با افزایش سن، تمایل و جنبه های مذهبی حفظ باروری انجام شد.

مواد و روش ها

یک مطالعه مقطعی بر روی 92 رزیدنت زنان زایمان اندونزیایی در بیمارستان سیپتو منگونکوسومو از نوامبر تا دسامبر 2017 انجام شد. داده ها بوسیله یک پرسشنامه جمع آوری شد که چهار قسمت در ارتباط با جنبه های آگاهی، نگرش، تمایل و مذهبی حفظ باروری داشت.

نتایج

اکثریت شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که رزیدنت های زنان زایمان باید بیماران را تشویق کنند که در مورد تمایل به فرزندآوری (74/96 %) و کاهش باروری با افزایش سن (57/94 %) صحبت کنند و 34/79 % آنها اعتقاد داشتند که این بحث ها باید جزیی از برنامه معاینات سالیانه بهداشتی زنان باشد. بیماران مبتلا به سرطان احتمالا تمایل به ذخیره تخمک های خود دارند و سپس زنانی که شغلشان در درجه اول اهمیت برای آنها قرار دارد. از نظر جنبه های مذهبی، انواع مختلف حفظ باروری مانند انجماد اسپرم، تخمک، امبریو و کورتکس تخمدان از دید رزیدنت های با مذهب های مختلف قابل قبول بود در حالیکه روش های اهدای تخمک و اسپرم قابل قبول نبود (48% و 57% به ترتیب) زیرا آنها باور داشتند که تخمک و اسپرم فقط باید به همسر قانونی دهنده اهدا شود ولی بسیاری از آنها نمی دانستند که اهدا اسپرم و تخمک در تمام مذاهب ممنوع است.

نتیجه گیری

کاهش باروری با افزایش سن و ذخیره تخمک منجمد باید در حین معاینات بهداشتی سالیانه زنان توسط رزیدنت های زنان زایمان برای آنان توضیح داده شود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
47 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2080798 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.