بررسی برنامه درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم بر مبنای توجه به مولفه های سواد رسانه ای

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

هدف این پژوهش بررسی برنامه درسی دوره ابتدایی و متوسطه به مولفه های سواد رسانه ای می باشد. به این منظور، اهداف مصوب و کتاب های درسی با روش تحلیل محتوا بررسی گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که در اهداف مصوب دوره ابتدایی به مولفه «دسترسی» توجه شده اما به مولفه های «استفاده»، «فهم انتقادی» و «تولید پیام» توجهی نشده است.در اهداف مصوب دوره متوسطه اول و دوم نیز به مولفه های «دسترسی»،« استفاده » و « فهم انتقادی » توجه شده اما به مولفه «تولید پیام» توجه نشده است. در کتاب های درسی پایه اول تا پنجم ابتدایی، اشاره ای به آموزش سواد رسانه ای نشده است. در پایه ششم ابتدایی به مولفه «دسترسی» توجه شده و به سایر مولفه ها توجهی نشده است. در پایه هفتم به مولفه های «دسترسی» و «فهم انتقادی» توجه شده و به مولفه های «استفاده» و «تولید پیام»، توجهی نشده است.در پایه هشتم به همه مولفه ها توجه شده است.در پایه نهم به مولفه های «دسترسی» و «استفاده» توجه شده و به سایر مولفه ها بی توجهی شده است.در دوره متوسطه دوم در پایه دهم با انتشار کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» به همه ابعاد سواد رسانه ای توجه شده است. با توجه به گسترش بی حد و حصر شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی مجازی،توصیه می شود در برنامه درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول به آموزش مولفه های سواد رسانه ای به ویژه به مولفه های «فهم انتقادی» و«تولید پیام» توجه بیشتری مبذول شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2081207 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!