ارزیابی عملکرد مدیریت آب در شبکه آبیاری دشت قزوین

پیام:
چکیده:

بررسی عملکرد شبکه های آبیاری به منظور شناخت وضعیت موجود، انجام برنامه ریزی و بهبود شبکه ها و سامانه های آبیاری در هر منطقه ضروری می باشد. ارزیابی شبکه آبیاری قزوین با برخی شاخص های مبتنی بر هزینه تولید به ازای نهاده های آب و زمین نشان داد دامنه ارزش محصول در سطح خالص و در سطح زیرکشت 1891-1179 و 1768-1633 دلار بر هکتار و در واحد آب تحویلی 68/0 تا 1/1 دلار بر مترمکعب است. مقایسه نتایج در سه ناحیه تاکستان، قزوین و بوئین زهرا نشان داد که ناحیه تاکستان به واسطه بیش آبیاری در آینده نامناسب خواهد بود. درحالی که سایر نواحی، بیان گر نیازمندی گیاه به آب و شرایط کم آبیاری بود. شاخص خودکفایی مالی حاکی از تامین حدود یک سوم کل هزینه های بهره برداری و نگهداری شبکه توسط بهره برداران و وابستگی به منابع دولتی می باشد. شاخص بازگشت ناخالص سرمایه برای شبیه سازی شبکه ای مشابه 101 درصد شد که بیان گر اقتصادی بودن اجرای شبکه است. نتایج نشان داد ارزش ناخالص محصولات به واسطه افزایش قیمت جهانی پایه گندم و افزایش قیمت تضمینی گندم، 98/59 میلیون دلار است. مدیریت مصرف منابع محدود آب به دلیل مشارکت کم بهره برداران در مدیریت و سیاست گذاری های شبکه ضعیف است. لازم است تا ضمن مشارکت بهره برداران، با به کارگیری روش های نوین آبیاری و روش های به زراعی، وضعیت مصرف آب و راندمان آبیاری در شبکه آبیاری قزوین بهبود یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
76 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2081561 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!