بررسی آثار و خسارت های اقتصادی و اجتماعی گرد و غبار در استان ایلام (با تاکید بر کاهش درآمدها و ظرفیت مالیاتی)

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار گرد و غبار بر ظرفیت مالیاتی در استان ایلام است که با استفاده از جدول جدول داده -ستانده به هنگام شده مرکز پژوهش مجلس در سال (1385)، و بروزآوری داده های آن برای سال (1393)، انجام گرفته است، جهت انجام اینکار جدول داده ستانده به 20 بخش تقلیل یافته و با استفاده از مدل (AFLQ)، جدول ملی به منطقه ای تبدیل گردید، در ادامه با استفاده از جدول داده_ ستانده منطقه ای استان ایلام، به منظور ارزیابی چگونگی تاثیر مکانی گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه، روزهای همراه با پدیده گرد و غبار به عنوان روزهای نمونه (شاهد)، در طی دوره آماری موجود برای شش ایستگاه منتخب شناسایی شدند. بر اساس تعداد روزهایی که استان با پدیده گرد و غبار مواجه بوده و با تعطیلی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی منجر به کاهش سطح تولید استان گردیده است؛ میزان تاثیر منفی آن بر درآمد استان محاسبه شده و در نهایت با استفاده از ضرایب مستقیم و غیر مستقیم جدول داده_ ستانده و با محاسبه کاهش درآمد، میزان تاثیر ریزگردها بر کاهش ظرفیت مالیاتی استان ایلام برآورد شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2046 -2055
لینک کوتاه:
magiran.com/p2081771 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.