ارزیابی کمپوست پسماند جامد شهری و ورمی کمپوست ضایعات کشاورزی از طریق رشد گیاه به لیمو در تنش شوری

پیام:
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی اثرات کمپوست و ورمی کمپوست بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی مانند آنتی اکسیدان، فنل، پرولین و ترکیبات ثانویه گیاه به لیمو (Lippia citriodora) در تنش شوری است. کمپوست که از پسماند جامد شهری تهیه شده، تثبیت ترکیبات آلی در شرایط هوازی است و با فعالیت میکروارگانیسم های زنده تولید می شود. ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و با استفاده از انواع کرم ها تهیه می شود. کمپوست و ورمی کمپوست در سه سطح صفر، 10 و 30 درصد حجم گلدان و شوری با غلظت 70 میلی مولار کلرید پتاسیم به گیاهان سه ماهه در گلخانه اعمال گردید. کمپوست (10 و 30 درصد) و ورمی کمپوست 30 درصد رشد را کاهش و مقدار پرولین را افزایش داد اما ورمی کمپوست 10 درصد رشد و فنل گیاهان را در تنش شوری افزایش داد. این کودها در سطوح بالا حاوی مقادیر زیادی از مواد آلی و نمک ها می باشند که سمیت و شوری را افزایش و رشد را کاهش می دهد. ورمی کمپوست کودی بهتر از کمپوست است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2135 -2143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2081780 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!