انتخاب پاسخ ریسک های سبد پروژه با استفاده از شبکه های باور بیزین

پیام:
چکیده:

شناسایی ریسک‌ها، ارزیابی اثرات آنها، و برنامه‌ ریزی پاسخ‌ها، سه مولفه اصلی مدیریت ریسک پروژه هستند. به طور متناظر، سه نوع وابستگی نیز قابل تصور است: بین ریسک‌ها، بین اثرات ریسک‌ها روی هر جزء از سبد پروژه، و بین پاسخ‌ها. با این که وابستگی بین ریسک‌ ها، موضوعی شناخته شده است، هنوز دو نوع دیگر وابستگی، در ادبیات برنامه‌ریزی پاسخ ریسک‌ها مورد توجه جدی قرار نگرفته‌اند. این تحقیق، یک شبکه بیزین برای مدل‌سازی ریسک‌های سبد پروژه، اثرات آنها، و پاسخ‌ها پیشنهاد می‌کند. سه نوع گره در این شبکه وجود دارد: گره‌های معرف ریسک‌های سبد، گره‌های متناظر با اثرات ریسک‌ها روی هر هدف از هر جزء سبد، و گره‌های نشان‌دهنده پاسخ‌ها. مسئله این است که کدام پاسخ‌ها انتخاب شوند. برای این منظور، یک مدل بهینه‌سازی ارائه شده است که مجموع اثرات باقی‌مانده ریسک‌ها روی اهداف اجزاء سبد و هزینه‌های اجرای پاسخ‌ها را حداقل می‌کند. در ادامه، یک الگوریتم ژنتیک برای حل مدل ارائه شده است. یک سبد به عنوان مثال ارائه شده تا نحوه کاربرد مدل را نشان دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
197 -219
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082469 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.