مطالعه تشریحی ساقه 6 گونه از جنس Stachys

پیام:
چکیده:

جنس Stachys از زیر خانواده Lamioideae با دارا بودن حدود 300 گونه در سراسر دنیا بزرگترین جنس تیره نعنائیان است و به طور سنتی مصارف دارویی دارد. تاکنون پژوهشی پیرامون ویژگی های تشریحی ساقه گونه های آن در ایران صورت نگرفته است. در این بررسی، تشریح ساقه 6 گونه از آن مورد مقایسه قرار گرفته است. از هر گونه سه فرد و از هر فرد یک ساقه بالغ انتخاب شد و در فیکساتور GAF تثبیت صورت گرفت. برشگیری به روش دستی انجام شد. رنگ آمیزی برش ها با کارمن زاجی و آبی متیلن (رنگ آمیزی مضاعف) انجام گرفت. نتایج نشان داد که برخی از ویژگی های تشریحی گونه های مورد مطالعه، مشابه ویژگی های تشریحی سایر گونه های جنس Stachys است. با مقایسه تشریح شش گونه، شکل و ساختار ساقه از ویژگی های متمایز کننده گونه ها است. پنج تیپ کرک در سطح ساقه وجود دارد: کرک های پوششی ساده و منشعب، ترشحی سپری و سرسان ساقه کوتاه و ساقه بلند. مطالعه حاضر نشان داد که برخی ویژگی های میکرومورفولوژی و تشریحی گونه های Stachys صفات تاکسونومی با ارزشی در شناسایی و تفکیک گونه ها هستند.

کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082532 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!