بررسی اثرات عصاره هیدرو الکلی عروسک پشت پرده Physalis alkekengi روی رشد تومور سرطان پستان وابسته به گیرنده استروئید مثبت در موش

نویسنده:
پیام:
چکیده:

ااگرجه بساری از مطالعات بالینی و پیش بالینی بطور گسترده ایی اثرات درمانی عصاره هیدروالکلی عروسک پشت پرده physalis alkekengi را روی چندین بیماری نشان داده اند ، ولی تاکنون در ارتباط با خواص درمانی عصاره هیدروالکلی این گیاه روی سرطان سینه اطلاعات زیادی وجود ندارد. در این مطالعه اثرات درمانی عصاره هیدروالکلی عصاره Physalis alkekengi روی سرطان سینه وابسته به گیرنده استروئید روی مدل موشی بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره عروسک پشت پرده به ویژه در دو غلظت (100mg/kg, 50 ,) دارای اثرات بازدارنگی روی رشد تومور سرطان سینه در گروه های تحت درمان با آن داشت. همچنین تغییرات بافت آسیب شناسی در تومورهای سینه گروه های تحت درمان با عصاره p.alkekengi در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. یافته ها نشان دادند که عصاره گیاه دارویی عروسک پشت پرده دارای اثرات موثری روی درمان سرطان سینه وابسته به گیرنده استروئید در موش های ماده نژاد Balb/c می باشد..

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082534 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!