بررسی اثر داروی دکاربازین بر تکوین فولیکول های تخمدان و هورمون های محرک جنسی و استرادیول در موش ماده نژاد NMRI

پیام:
چکیده:
پس از درمان سرطان ،مشکلات باروری و اختلالات زایمانی بسیاری مانند سقط جنین، زایمان زودرس و وزن کم نوزاد هنگام تولد رخ می دهد بنابراین حفظ باروری باید بخش جدایی ناپذیر بهبود کیفیت زندگی در نجات یافتگان از سرطان باشد. داکاربازین یک داروی شیمی درمانی ضد سرطان است و این مطالعه به تاثیر داکاربازین بر اووژنز و هورمون های جنسی و استرادیول در موش ماده بالغ نژاد NMRI می پردازد.30 سر موش ماده بالغ نژاد NMRI به 5 گروه 6 تایی شامل کنترل،شاهد،تجربی1و2و3 دریافت کننده 10 روزه حلال دارو و دوزهای 20، 30 و 40 mg/kg داکاربازین به روش تزریق درون صفاقی تقسیم شدند.برای سنجش هورمونهای جنسی و استرادیول خونگیری از قلب انجام گرفت و جهت بررسی اووژنز بافت تخمدان از بدن خارج گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد داکاربازین تعداد فولیکول گراآف و رگ خونی را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داده است و تعداد فولیکول آترزی در گروه های تجربی1، 2 و3 افزایش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل دارد. همچنین مقادیر هورمون های FSH، LH و استرادیول با افزایش دوز دارو کاهش معنی دار را نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082535 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!