تحلیل انرژی خشک کن مایکروویو با پیش تیمار اهمیک و بلانچینگ در خشک کردن هویج

پیام:
چکیده:

در این تحقیق ابتدا هویج ها به قطعات مساوی خرد شده و سپس تحت پیش تیمار های متفاوت با سطوح مختلف مورد نظر قرار گرفتند. سطوح ولتاژ در پیش تیمار اهمیک 40، 60 و 80 ولت و زمان 3، 5 و 7 دقیقه بود. پارامتر مورد بررسی در پیش تیمار بلانچینگ شامل زمان، با سطوح مختلف 5، 10 و 15 دقیقه بود. سپس بلافاصله بعد از پیش تیمار، نمونه ها در مایکروویو با سطوح توانی 360، 600 و 900 وات خشک شدند. در نهایت برای هر مورد از نمونه های خشک شده با مایکروویو و پیش تیمار و سطوح مختلف آن، مقادیر انرژی بهره وری و انرژی از دست رفته آن ها محاسبه شد. طبق نتایج بدست آمده در اکثر موارد، شاهد این بودیم که با افزایش مقدار توان مایکروویو، انرژی بهره وری افزایش و به دنبال آن انرژی از دست رفته کاهش می یابد به طوری که بیشترین مقدار آن 8797/15% بود. در بررسی اثر ولتاژ در پیش تیمار اهمیک نیز نتیجه ای مشابه بدست آمده که بیشترین مقدار بهره وری انرژی 7061/15% بود. همچنین در بررسی اثر پارامتر زمان در پیش تیمار های اهمیک مشاهده شد که با افزایش زمان پیش تیمار مقدار انرژی بهره وری نیز افزایش و انرژی از دست رفته کاهش می یابد به طوری که بیشترین مقدار انرژی بهره وری و کمترین مقدار انرژی از دست رفته به ترتیب 7409/15% و 2358/8 مگاژول اندازه گیری شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
187 -196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082635 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.