بررسی تاثیر شکل موج بارگذاری بر روی پارامترهای دینامیکی مخلوط ماسه- پودر لاستیک با استفاده از آزمایش های میز

پیام:
چکیده:

امروزه استفاده از مشتقات تایرهای لاستیکی فرسوده در پروژه های مختلف ژئوتکنیکی جهت جذب و کاهش ارتعاش ناشی از بارهای لرزه ای و دینامیکی گسترش یافته و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار دینامیکی آن ها در ترکیب با خاک ازاهمیت فراوانی برخوردار می باشد. با توجه به اینکه بارهای دینامیکی از منابع متعدد و با شکل موجهای متفاوت ممکن است بر خاک وارد شوند، لذا در این مقاله تاثیر شکل موج بارگذاری بر روی پارامترهای دینامیکی مخلوط ماسه - پودر لاستیک از قبیل مدول برشی (G) و ضریب میرایی (D) مورد بررسی قرار گرفته است. یک سری آزمایش میز لرزه g1 بر روی مخلوط ماسه - پودر لاستیک انجام گرفت. نمونه های خاک دردو حالت غیر مسلح و مسلح به پودر لاستیک با درصدهای وزنی 5%، 10%، 15% و 20% پودرلاستیک، و در تراکم نسبی صفر درصد تحت سه نوع بارگذاری مستطیلی، سینوسی و مثلثی در فرکانس ثابت 2 هرتز و تحت شتاب ورودی  g1/0و g3/0 قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در همه حالات، نمونه های خاک تحت بارگذاری مستطیلی بیشترین مقدار و تحت بارگذاری مثلثی کمترین مقدار مدول برشی و نسبت میرایی را از خود نشان می دهند. پارامترهای دینامیکی نمونه ها تحت شکل موج های سینوسی و مثلثی نسبتا نزدیک به هم می باشند. تاثیر شکل موج بر روی ضریب میرایی در سطوح کرنش برشی پایین، ناچیز بوده ولی با افزایش سطوح کرنش، افزایش می یابد. ضمن اینکه با افزایش کرنش برشی مدول برشی خاک کاهش یافته ولی نسبت میرایی افزایش می یاید. از طرف دیگر با افزایش درصد پودر لاستیک از مقدار مدول برشی کاسته شده ولی بر میزان ضریب میرایی افزوده می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082910 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!