شبیه سازی عددی تاثیر امواج بر گرداب های شکل گرفته در آبگیرقائم

پیام:
چکیده:

گرداب را می توان به عنوان یکی از پدیده های ناشناخته در زمینه آبگیری از مخازن سدها نام برد که می تواند باعث به وجود آمدن مشکلاتی در فرآیند آبگیری شود. در این تحقیق با هدف بررسی تاثیر امواج در سطح مخزن بر گرداب، به شبیه سازی عددی امواج در دهانه آبگیرهای قائم با استفاده از نرم افزار STAR-CCM، در شرایط تشکیل گرداب های مختلف پرداخته شده است. در همین راستا گرداب های کلاس A، B و C در مدل عددی شبیه سازی گردید و نتایج آن پس از برخورد با امواج بررسی شد. نتایج نشان داد که امواج باعث کاهش مولفه های سرعت مماسی، شعاعی و محوری گرداب شکل گرفته می شوند. طبق نتایج ارائه شده، ماکزیمم مقدار مولفه سرعت مماسی در هنگام حضور امواج به طور میانگین در گرداب های نوع A، B و C به ترتیب حدود 14%، 19% و 23% کاهش داده شده است. میزان کاهش ماکزیمم مقدار مولفه سرعت شعاعی نیز برای گرداب های کلاس A، B و C به ترتیب حدود 9%، 13% و 18% می باشد. ماکزیمم مقدار سرعت محوری نیز برای گرداب های کلاس A، B و C به ترتیب حدود 15%، 16% و 23% کاهش داده شده اند. با توجه به نتایج شبیه سازی، میزان کاهش با کم شدن دامنه امواج بیشتر شده و این بدین معنی است که امواج با دامنه کوچکتر یا به عبارتی ریزموج ها بهتر می توانند مولفه های سرعت را کاهش داده و در نتیجه جریان گردابی را به روشی هیدرولیکی تضعیف کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082914 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!