شبیه سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی انحلال کارست نمکی در مخازن سدها

پیام:
چکیده:

از جمله مهمترین منابع آلوده کننده در محیط های آبی بویژه در مخازن سدها، سامانه های کارست نمکی می باشد که انحلال آن در آب مخزن باعث کاهش شدید کیفیت آب مخزن می شود. در تحقیق حاضر برای بررسی رفتار کیفی مخزن سد در حضور سازند کارست نمکی، ابتدا بررسی های میدانی از مخزن انجام گرفت. سپس برای کالیبراسیون مدل عددی و تعیین ضریب انحلال سازند کارست نمکی، مدل آزمایشگاهی بصورت کانال ذوزنقه ای طراحی و ساخته شد. سپس مدل آزمایشگاهی با استفاده از مدل عددی MIKE شبیه سازی شد. با مقایسه نتایج مربوط به مدل آزمایشگاهی و مدل عددی، مقدار تقریبی ضریب انحلال سازند نمکی موجود در مخزن تعیین و مدل عددی کالیبره شد. در ادامه با تعمیم ضریب انحلال بدست آمده به مخزن واقعی و شبیه سازی عددی مخزن، رفتار کیفی آن مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. همچنین تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر فرآیند انحلال و توزیع شوری انجام شد و نحوه اثرگذاری و میزان تاثیر مقادیر ضریب انحلال نمک، دبی، دما، تبخیر و رطوبت نسبی بر توزیع شوری و شرایط کیفی مخزن در اثر انحلال سازند نمکی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این مطالعه می تواند در طراحی و بهره برداری از مخازن دارای سازند نمکی مفید باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -235
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082915 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!