بررسی نواحی مختلف آبشستگی نسبت به سرعت جریان در پایه پایین دست در جفت پایه ها و تاثیر روش حفاظتی کابل بر این نواحی

پیام:
چکیده:

چکیده- همه ساله پل های زیادی در سراسر جهان تخریب می شوند. بسیاری از پل ها به دلیل ملاحظات سازه ای و ابعاد بزرگ آن ها روی گروه پایه ها استوار هستند. مکانیزم های ایجاد شده در فرآیند آبشستگی در گروه پایه ها باعث پیچیده تر شدن آن نسبت به تک پایه می شود. تحقیق حاضر در شرایط آبشستگی آب زلال و بر روی پایه های استوانه ای انجام گردید. در این تحقیق روند آبشستگی پایه پایین دست بر اساس سرعت جریان مورد بررسی قرار گرفت. عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه پایین دست را می توان بر اساس مقدار سرعت جریان به چهار ناحیه تقسیم کرد: 1- ناحیه بدون آبشستگی 2- ناحیه آبشستگی هم زمان 3- ناحیه انتقالی 4- ناحیه انحرافی. در ادامه با اعمال کابل پیچیده شده در پایه ها به تاثیر این روش در کاهش آبشستگی در دو پایه و همچنین تاثیر کابل در نواحی بوجود آمده در پایه پایین دست پرداخته شد. نتایج کاهش آبشستگی در اطراف پایه ها را با اعمال کابل نشان می داد. همچنین عمق آبشستگی در پایه پایین دست کمتر از پایه بالادست بود و با به کارگیری کابل درصد کاهش آبشستگی پایه پایین-دست نسبت به بدون کابل در پایه پایین دست با فاصله D3 و D5 بترتیب 7 و 26 درصد می باشد. بر این اساس با کاهش عمق آبشستگی در سرعت های مختلف با به کارگیری کابل، نواحی به وجود آمده در پایه پایین دست دچار تغییرات به میزان قابل توجه گردید به نحوی که ناحیه آبشستگی همزمان در بازه سرعت موجود از بین رفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082922 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!