بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر شکل های مختلف دماغه بر هیدرولیک و ساختار جریان سرریز های کلید پیانویی مستطیل

پیام:
چکیده:

در این تحقیق هیدرولیک و ساختار جریان بر روی سرریزهای کلید پیانویی مستطیلی با ارتفاع های مختلف، در دو حالت بدون دماغه و با وجود دماغه با شکل های مختلف با روش آزمایشگاهی و مدل سازی عددی سه بعدی، مطالعه شده است. آزمایش ها در یک فلوم به عرض یک متر انجام شده و مدل سرریزها با استفاده از صفحات PVC با سه ارتفاع مختلف به نحوی ساخته شده است که نسبت طول توسعه یافته تاج به عرض کانال در تمامی آن ها برابر پنج باشد. ابتدا منحنی ضریب آبگذری برای محدوده گسترده ای از نسبت هد به ارتفاع برای سه ارتفاع مختلف سرریز تعیین و سپس تاثیر سه هندسه از دماغه با شکل های مثلث، دایره و بیضی بر بهبود ضریب آبگذری سرریز با ارتفاع های مختلف بررسی شده است. در این پژوهش بازه انتخاب شده برای نسبت هد به ارتفاع همخوانی مناسبی با نسبت مذکور در طراحی سرریز کلید پیانویی سدهای موجود دارد. بر اساس نتایج حاصله، ضریب آبگذری با افزایش ارتفاع سرریز تا مقدار خاصی افزایش یافته و دماغه های مثلثی بزرگ و بیضی تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریزها دارند. تاثیر اصلی دماغه در اصلاح توزیع خطوط جریان بر روی تاج جانبی سرریز در ناحیه پایین دست این تاج می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
153 -166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082923 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!