مطالعه تطبیقی اثرات میزان سرعت متوسط وسایل نقلیه بر تولید آلاینده های محیط زیست (مورد مطالعه شهر تهران)

پیام:
چکیده:

در چند دهه گذشته سیستم های حمل و نقل شهری و اثرات ناشی از آن توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. تولید چندین آلاینده خطرناک ناشی از این سیستم ها، همواره سلامت انسان ها را در زندگی شهری به خطر انداخته است. تحلیل اثرات سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تولید آلاینده های محیط زیست هدف اصلی این مطالعه است. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مناطق 22گانه شهر تهران هستند. داده های مورد مطالعه در این پژوهش شامل سرعت متوسط حرکتی خودروها و اطلاعات مربوط به سیستم حمل و نقل شهری از طریق بانک اطلاعات راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و سالنامه های شهرداری تهران دریافت شده است. در این پژوهش در ابتدا، سرعت متوسط حرکتی وسایل نقلیه برای 22منطقه شهر تهران بطور مجزا در دو دهه مختلف بطور میانگین محاسبه شده است. در مرحله بعدی سه آلاینده مهم تولیدی وسایل نقلیه بنام های کربن مونواکسید، گازهای فرار و اکسید نیتروژن برای این مناطق مورد بررسی قرار گرفت و میزان پاکیزگی و آلودگی مناطق مختلف شهر تهران و همچنین علل آن بررسی شد. بررسی ها نشان می دهد که حداقل میزان تولید آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه در یک بازه سرعتی خاص اتفاق می افتد و افزایش و کاهش سرعت از این میزان بازه سرعت، سبب افزایش تولید آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه می شود. سیستم های حمل و نقل هوشمند برای کنترل سرعت بهترین ایده در جهت کاهش تولید آلاینده های محیط زیست هستند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083436 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!