کمینه سازی پسماندهای پتروشیمی با استفاده از رویکرد R3: مطالعه موردی در منطقه صنعتی عسلویه، ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:

باوجود گذشت یک دهه از شروع مدیریت پایدار پسماندها با استفاده از رویکرد R3 (کاهش در مبدا، استفاده مجدد و بازیافت)، تابه حال کاربرد این رویکرد در کمینه سازی پسماندهای پتروشیمی در ایران به کار گرفته نشده است. ازاین رو در این تحقیق به بررسی کاربرد این رویکرد بر روی پسماندهای تولیدی مجتمع الفین یازدهم منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که در این مجتمع سالانه حدود 265 تن پسماند صنعتی و 408 تن پسماند غیرصنعتی تولید می شود که شیوه دفع آن غالبا به صورت دفن در لندفیل های شهری است. ازاین رو پسماندهای تولیدی مجتمع با استفاده از ضرایب درصد وزنی و درجه خطرناکی، امتیازبندی شده و پسماندهایی که امتیاز بیشتر از 8 کسب کرده اند به عنوان پسماندهای حائز اولویت کمینه سازی انتخاب گردیدند. از 11 پسماند حائز اولویت کمینه سازی، 7 پسماند جز پسماندهای خطرناک و 4 پسماند جز پسماندهای غیرخطرناک مجتمع هستند. درنهایت راهکارها و روش های کمینه سازی پسماندهای حائز اولویت کمینه سازی ارائه شده است که نشان دهنده اولویت بالای روش بازیافت برای پسماندهای تولیدی مجتمع الفین یازدهم است. این مطالعه می تواند به عنوان مثالی از یک سیستم پایدار کمینه سازی پسماند در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083632 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!