جهانی شدن، سیاست و سواد زیست محیطی : سیری تاریخی به مکاتب و نظریه پردازان محیط زیست

پیام:
چکیده:

از شاخصه های گفتمان زیست محیطی، شمول جهانی شدن آن می باشد زیرا محیط زیست و پایداری آن بر فرآیند توسعه یک کشور و در مقیاس بزرگتر بر جهان،  تاثیرگذار خواهد بود  و در این زمینه  نظریه پردازی هایی از طریق فیلسوفان و صاحب نظران انجام شده است.  از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی نظریه های زیست محیطی با رویکرد سیاست و جهانی شدن بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بود که با بررسی منابع و مقالات و  مطالعات کتابخانه ای و با  ابزار فیش برداری انجام شده است. در این راستا  ابتدا عوامل ایجاد رفتار حفاظت از محیط زیست شامل اطلاعات وآگاهی زیست محیطی، نگرش و نگرانی زیست محیطی، رفتار مسئولانه، آموزش، سواد و اخلاق زیست محیطی بررسی شد و  سپس با  سیر تاریخی به نظریه های، محیط زیست مورد بحث و مقایسه قرار گرفت.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083634 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!