بررسی تاثیر لحن گزارش های فعالیت هیئت مدیره بر عملکرد آتی شرکت ها مبتنی بر دو دیدگاه علامت دهی و رفتار فرصت طلبانه مدیران

پیام:
چکیده:

لحن یکی از ویژگی های مهم پیام های نوشتاری گزارش های مالی است که در ارتباط با نحوه استفاده مدیران از آن، دو دیدگاه ارائه اطلاعات (علامت دهی) و مدیریت احساسات (رفتار فرصت طلبانه) وجود دارد. این پژوهش به بررسی تاثیر لحن گزارش های فعالیت هیئت مدیره بر عملکرد آتی شرکت ها می پردازد. برای اندازه گیری لحن از روش فراوانی واژگان و برای اندازه گیری عملکرد آتی شرکت از دو شاخص سودآوری و جریانات نقد عملیاتی سال آتی شرکت استفاده شده است. بازه زمانی پژوهش سال های 1388 تا 1396 بوده است که برای اندازه گیری عملکرد آتی، از اطلاعات سال 1397 شرکت ها نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی 449 سال- شرکت طی دوره ی زمانی مذکور با استفاده از پنل پویا نشان می دهد که لحن گزارش های فعالیت هیئت مدیره بر سودآوری و جریانات نقد عملیاتی سال آتی شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد. این نتایج شواهدی را در رابطه با استفاده فرصت طلبانه احتمالی مدیران از لحن گزارش های مالی فراهم می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083793 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!