تاثیر فرسایش شغلی بر عملکرد در انجام وظایف پیچیده حسابرسی

پیام:
چکیده:

حسابرسی به عنوان حرفه ای مستقل، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی صورت های مالی برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد. از طرفی حسابرسان در محیطی فرسایشی کار می کنند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فرسایش شغلی بر عملکرد در انجام وظایف پیچیده حسابرسی است. همچنین نقش میانجی متغیر پردازش پرزحمت در رابطه بین تردید حرفه ای و هویت حرفه ای بر عملکرد در انجام وظایف پیچیده حسابرسی نیز بررسی شده است. برای بررسی این تاثیر از روش آزمایشی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون سلسه مراتبی و تجزیه وتحلیل مسیر در دو نرم افزارspssو smart-pls استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد تاثیر مثبت بین تردید حرفه ای و هویت حرفه ای بر عملکرد در انجام وظایف پیچیده حسابرسی، در شرایط فرسایش شغلی کاهش می یابد. همچنین، تاثیر مثبت بین تردید حرفه ای و هویت حرفه ای بر پردازش پرزحمت در فرآیند حسابرسی، در شرایط فرسایش شغلی کاهش می یابد. علاوه بر این، پردازش پرزحمت، متغیر میانجی در رابطه مثبت بین هویت حرفه ای و تردید حرفه ای با عملکرد در انجام وظایف پیچیده حسابرسی است. درنتیجه شرکت کنندگانی که دارای سطح بالاتری از ویژگی های پیش بینی کننده پردازش پرزحمت، همچون هویت حرفه ای قوی تر و تردید حرفه ای بالاتر هستند، به میزان بیشتری تحت تاثیر فرسایش شغلی قرار می گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
243 -279
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083800 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!