بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی دانشجویان حسابداری بر تمایل به شغل حسابرسی و توصیفشان از حسابرس ایده آل

پیام:
چکیده:

افراد در جستجوی شغلی هستند که به آن علاقه مند باشند و تلاش می کنند تا توانایی های خود را با وظایف شغل موردنظر تطابق دهند. در این پژوهش با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت، این مفهوم که تناسب فرد-شغل نامیده می شود، مورد توجه قرار گرفته و تمایل دانشجویان حسابداری به شغل حسابرسی بررسی شده است. پژوهش حاضر از نوع کمی است و در دسته مطالعات توصیفی قرار می گیرد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت گلدبرگ استفاده شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از 146 نفر از دانشجویان حسابداری نیمسال آخر کارشناسی و نیمسال اول کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-98 بوده و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد شکاف اساسی بین توصیفی که دانشجویان از شخصیت خود ارائه می دهند و توصیفی که از یک حسابرس ایده آل دارند، وجود دارد. دانشجویانی که حسابرسان را به عنوان افرادی با گشودگی نسبت به تجربه بالا و ثبات احساسی کمتر می بینند، تمایل بیشتری دارند که به عنوان یک حسابرس مشغول به کار شوند. همچنین دانشجویانی که ویژگی های وظیفه مداری و گشودگی نسبت به تجربه را به عنوان ویژگی های اصلی شخصیت دارا هستند، بیشتر حسابرسی را به عنوان شغل ایده آل خود انتخاب نمودند. در نهایت چگونگی توصیف یک حسابرس ایده آل از دیدگاه دانشجویان بررسی شده است و نتایج حاکی از این است که دانشجویان علاقه مند به شغل حسابرسی، حسابرسان را برون گراتر، سازگارتر و با گشودگی نسبت به تجربه بالاتر می شناسند و به نوعی داشتن این عامل های شخصیتی را در انجام کارهای حسابرسی لازم و مهم تلقی می کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
371 -403
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083804 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!