تبیین الزام های تحقق اصول رهنامه راهبردی نظامی- امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران

پیام:
چکیده:
رهنامه به عنوان میثاق مشترک و مجموعه ای از اصول و چارچوب های ساختاریافته ای است که چگونگی فعالیت های دفاعی نیروها و سازمان ها را در سطوح مختلف تعیین می نماید. بنابراین به منظور ارتقای اقتدار دفاعی در حوزه نظامی- امنیتی و افزایش توانمندی و کارآمدی نیروهای مسلح، باید رهنامه راهبردی که برگرفته از اصول بنیادین و راهنمای عمل و پشتیبانی نیروهای مسلح باشد، تدوین گردد. آنچه این پژوهش از ابتدا به دنبال آن بوده، تبیین الزام های موثر بر تحقق اصول رهنامه راهبردی نظامی- امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران به صورت علمی و روشمند است که به این منظور در ادبیات پژوهش با گرد آوری اطلاعات به روش های کتابخانه ای و میدانی به مفهوم شناسی، مبانی نظری و گردآوری محتوای مرتبط با الزام های تحقق رهنامه راهبردی نظامی- امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران پرداخته شد. سپس داده های گرد آوری شده حاصل از تکمیل پرسشنامه های توزیع شده میان صاحب نظران، از راه نرم افزارهای آماری موردآزمون قرار گرفته و 71 الزام  به عنوان الزام های موثر بر تحقق اصول رهنامه راهبردی  نظامی- امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران تعیین و تبیین گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083936 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!