تبیین نقش پدافند هوایی در ارتقای توان دفاعی ج.ا.ایران

پیام:
چکیده:
پدافند هوایی متناسب با میزان اثرگذاری که در ایجاد امنیت دارد می تواند در توان دفاعی کشور نیز نقش ‎آفرینی کند؛ چون اصلی ترین و بارزترین بخش دفاعی کشور به شمار رفته و برابر منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز خط مقدم دفاع از کشور می باشد. به همین دلیل نویسندگان سعی نمودند با طرح مسئله نقش پدافند هوایی در ارتقای توان دفاعی ج.ا.ایران، پدافند هوایی را به عنوان متغیر مستقل کلان و ارتقای توان دفاعی ج.ا.ایران را به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته تا به هدف اصلی تحقیق بپردازند. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی می باشد. داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) گردآوری شده که اطلاعات حاصل از مصاحبه به روش تحلیل گفتمان و اطلاعات حاصل از پرسشنامه به وسیله نرم افزار تجزیه و تحلیل داده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. روایی پرسشنامه از راه روایی محتوا و توزیع دومرحله ای و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ با نتیجه ای معادل 0/867 تعیین گردیده است. حجم نمونه تمام شمار و معادل 23 نفر می باشد. درمجموع نتایج به دست آمده بیانگر این است که قدرت پدافند هوایی در ارتقای توان دفاعی ج.ا.ایران بسیار موثر و نقش آفرین بوده و ارتقای آن موجب ارتقای حتمی توان دفاعی در شرایط زمانی متفاوت خواهد شد و از کارآمدترین ارکان دفاع ملی در تقابل با سایر کشورها به شمار می رود؛ به گونه ای که ضریب اثرگذاری پدافند هوایی در زمان صلح 48% و در زمان بحران 52% به دست آمده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083942 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!