راهبردهای توسعه و بهینه سازی فعالیت های کشاورزی سازمان اتکا با رویکرد اقتصاد مقاومتی

پیام:
چکیده:
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دانش بنیان، بهره ور، مولد، فزاینده ارزش افزوده و کاهنده خطرهای اقتصادی در جهان پرتلاطم امروز بوده و به مجموعه ای از رفتارهای اقتصادی دلالت می کند که منجر به تقویت زیرساخت های حکومت اسلامی شده، به گونه ای که از همه ظرفیت های بالقوه و بالفعل برای ارتقای رفاه عادلانه در جامعه استفاده شده باشد. یکی از بخش هایی که به دلیل شرایط و امکانات می تواند باعث تحقق هدف های اقتصاد مقاومتی گردد، بخش کشاورزی است و این مهم در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دلیل دارابودن شرایط و امکانات مستعد، تحقق آن به راحتی می تواند صورت گیرد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای توسعه فعالیت های کشاورزی سازمان اتکا با رویکرد اقتصاد مقاومتی به رشته تحریر درآمد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی در سال 1397 بود که با الگوی SWOT از راه بررسی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) و با مشارکت 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران موضوع به شیوه هدفمند انجام گرفت. گردآوری داده ها به وسیله مرور اسناد، برگزاری جلسه های بحث گروهی متمرکز و پرسشنامه های استاندارد برنامه ریزی راهبردی انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل محتوا و آمار توصیفی در قالب الگوی SWOT تجزیه و تحلیل شدند. با امتیازبندی به دست آمده، تعداد 13 راهبرد موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی در سازمان اتکا تدوین شد. همچنین راهبرد «ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان اتکا در راستای خودکفایی اقتصادی به منظور موفقیت بخش کشاورزی در گذر از بحران های ناشی از تحریم از راه ایجاد و تقویت باور علمی و عملی در مسئولان و مدیران وزارت دفاع ج.ا.ایران» اولویت اول را به خود اختصاص داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083945 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!