فراتحلیل راهبرد توسعه ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران

پیام:
چکیده:
راهبرد یک سازمان، ساختارهای اساسی، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های اصلی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. راهبرد رویکردی تحول آفرین است، اما یکی از دلایل عدم به کارگیری این رویکرد در سازمان ها پرهیز مدیران از خطر بالای آن است. چنانچه عوامل موثر در این خطر بهتر شناخته شده و تدابیری برای واپایش و مهار آن فراهم گردد، بدون شک فضای موثرتری برای بهره گیری از مزایای این رویکرد ایجاد خواهد شد. درحالی که سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح ج.ا.ایران، با به کارگیری فرایند برنامه ریزی راهبردی توانسته به خوبی به رسالت خود عمل کند، این مسئله مطرح است که آیا آن برنامه ها نیازمند بازنگری و اصلاح محتوایی و ساختاری می باشند؟ در همین راستا، هدف تحقیق حاضر این بود که با بهره گیری از فراتحلیل با ترکیب یافته های همه منابع موجود، راهبردهای اصلی توسعه ورزش نیروهای مسلح را شناسایی نماید. تحقیق حاضر به روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه طرح ها، برنامه ها و اسناد راهبردی سازمان های ورزشی نیروهای مسلح ج.ا.ایران است که برای نمونه تحقیق و فراتحلیل کیفی انتخاب شدند. یافته های این تحقیق نشان داد، هدف های کلان و راهبردهای مرتبط در ورزش نیروهای مسلح می تواند در پنج گروه همگانی، قهرمانی، فرهنگی، دانش افزایی و توسعه منابع جای گرفته و در افق 1404، سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح ج.ا.ایران را در مسیری صحیح و با تاکید بر تقویت سهم خانواده نظامیان در ورزش قهرمانی، به سوی تعالی پیش براند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083946 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!