تحلیل محتوای واکنش های توجیهی دانشجویان به موقعیت های عمل نوع دوستانه: آزمون میزان بسندگی مدل های بندورا و شالوی

پیام:
چکیده:

اینکه ما خود را «کمتر شر» یا «قدیس تر» بدانیم، دو مقوله ی متفاوت در ارزیابی عمل اخلاقی است که انگیزش و میزان کامیابی در هر یک متفاوت است. تحقیق حاضر بر آن است تا پس از مرور مکانیزم های توجیهی در چهار موقعیت واقعی که متضمن عمل نوع دوستانه است، بسندگی مدل های فعلی سنخ شناسی توجیه معطوف به عدم درگیری اخلاقی را از لحاظ شمول بیازماید. این تحلیل، با هدف وضوح بخشیدن به رفتارهای پیچیده ی کنشگر اخلاقی و تسهیل کردن داوری اخلاقی در یک فضای تحلیلی تر و همچنین محک خوردن مدل های رایج در زمینه ی طبقه بندی اقسام توجیه در دو موقعیت «کمتر شر بودن» و «قدیس تر» بودن انجام شده است. شرکت کنندگان پژوهش 71 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شیراز بودند که به شیوه ی در دسترس انتخاب شدند. به منظور ارزیابی نحوه ی واکنش شرکت کنندگان به موقعیت هایی که مستلزم عمل نوع دوستانه است، چهار موقعیت واقعی عمل نوع دوستانه طراحی شد. پاسخ ها و توجیه های ارائه شده در صورت همکاری نکردن با طرح نوع دوستانه، مورد تحلیل محتوای جهت دار قرار گرفت. در مواجهه با طرح های نوع دوستانه، سنخ بعضی از توجیهاتی که افراد به عنوان دلیل امتناع می آوردند مطابق با مکانیزم های اشاره شده در پیشینه بود؛ علاوه برآن دو دسته توجیه نیز وجود داشت که با مقولات موجود در پیشینه قابل فهم نبود. این دو دسته مطابق با مضامین محوری شان، توجیه خود-اولویت مدار و توجیه دیگر-اولویت مدار نام گذاری شد. نتایج متضمن تاییدی بر تفکیک مورد نظر کلین و اپلی در انگیزش معطوف به کمتر شر بودن و انگیزش معطوف به قدیس تر بودن بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
231 -248
لینک کوتاه:
magiran.com/p2084586 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.