بررسی عوارض وزن عروضی در بلاغت و زبان روایت فردوسی

پیام:
چکیده:
جستار پیشرو کوششی است برای به دست دادن سنجه هایی علمی در شناخت جزئیاتی که ناگزیر در پی منظوم شدن روایت فردوسی، به متن او افزوده شده یا در متن او دگرگون شده اند. در این پژوهش با این پیش‎فرض که فردوسی جز در مواردی که وزن عروضی تغییراتی را در زبان روایت، الزامی می‎کرده، تصرف دیگری در روایت منثور منبع/منابع خود نکرده است، در پی یافتن چندی و چونی این تصرفات به بررسی هزار بیت از داستان سیاوش، پرداخته ایم و در آن، ابیات متاثرشده از وزن عروضی را مشخص و تغییرات آن ها (فقط در سطح جمله) را بررسی کرده ایم. در بررسی ابیات، موارد افزوده شده یا دگرگون شده را در دو محور هم نشینی و جانشینی جای داده ایم. بر پایه این پژوهش می‎توان گفت که مهم ترین و آشکارترین عارضه وزن عروضی در روایت فردوسی «گسترش زبان» در محور هم نشینی و «کنایی شدن زبان» در نتیجه گزینش های ادبی در محور جانشینی، بوده است. در برخی نمونه ها برای گزارش دگرگونی های روایت منظوم فردوسی، بخش‎هایی از آن را با روایت منثور ثعالبی مقایسه کرده ایم.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2084622 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.