ارزیابی اثر تیامین در کاهش علایم عارضه ی نوروپاتی حاصل از داروی بورتزوماب در بیماران مبتلا به Multiple Myeloma

پیام:
چکیده:
مقدمه

 نوروپاتی محیطی، یکی از شایع ترین عوارض جانبی شیمی درمانی با داروی بورتزوماب می باشد که این دارو، امروزه نقش بسیار مهمی در درمان بیماران مبتلا به Multiple myeloma ایفا می کند. تاکنون، عوامل مختلفی نظیر انواع گروه ویتامین B به منظور پیش گیری و درمان نوروپاتی محیطی مورد تحقیق قرار گرفته اند، اما هیچ کدام از موارد آزمایش به طور قطعی به مرحله ی اثبات و توصیه های بالینی نرسیده اند. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، بررسی نقش تیامین در کاهش علایم نوروپاتی محیطی حاصل از داروی بورتزوماب در بیماران مبتلا Multiple myeloma بود.

روش ها

 این مطالعه، یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی مورد- شاهدی بود. بیماران مبتلا به Multiple myeloma که بر اساس برنامه ی شیمی درمانی کاندیدای دریافت درمان چهار ماهه ی بورتزوماب بودند، در این مطالعه وارد شدند. این بیماران، به 2 گروه تقسیم شدند. گروه مورد مطالعه که تیامین را از ابتدای شروع شیمی درمانی با دز300 میلی گرم در روز دریافت نمودند و گروه شاهد که تنها رژیم استاندارد شیمی درمانی بورتزوماب را دریافت کردند. جهت ارزیابی بیماران، از پرسش نامه ی تجربی مبتنی بر علایم استفاده گردید.

یافته ها

 بیمار درگروه مورد (مصرف کننده ی تیامین) و 29 بیمار در گروه شاهد قرار گرفتند. شدت علایم نوروپاتی محیطی به طور مشخص بعد از مصرف تیامین در گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت (001/0 > P).

نتیجه گیری

تیامین نقش موثری در کاهش علایم نوروپاتی محیطی در بیماران تحت درمان با بورتزوماب دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1347 -1353
لینک کوتاه:
magiran.com/p2084853 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.