بررسی سازگاری شش رقم تجاری پسته روی پایه‎ های کشت بافتی حاصل از رقم بادامی زرند در شرایط اقلیمی کرمان

پیام:
چکیده:

از آنجایی ‎که درحال حاضر کلیه پایه های پسته در مناطق پسته کاری ایران به صورت بذری می‎باشند و ناهمگنی پایه‎ها باعث تفاوت در ویژگی های کمی و کیفی درختان مربوط به هر رقم شده و همچنین امکان تکثیر پایه‎های برتر به صورت بذری میسر نمی‎باشد، لذا گسترش پایه های کشت بافتی و نیز بررسی سازگاری ارقام با این پایه‎ها از اولویت‎های تحقیقاتی مراکز پژوهشی پسته کشور است. هدف از این پژوهش بررسی سازگاری شش رقم تجاری پسته با پایه کشت بافتی رقم بادامی زرند بود. این آزمایش در چهار سال متوالی (1390-1386) در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با شش رقم پسته (کله‎قوچی، رضایی زودرس، فندقی، فروتنی، اکبری و احمدآقایی) در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات پسته کرمان اجراء شد. نتایج مقایسه میانگین مشخص نمود از بین ارقام مورد مطالعه رقم احمدآقایی از نظر ویژگی‎های رشدی دارای بیشترین رشد و بیشترین سازگاری با پایه کشت بافتی و نیز دارای بیشترین غلظت عناصر غذایی برگ بود و رقم اکبری کمترین سازگاری را با پایه کشت بافتی داشت. به‎طوری‎که طول شاخه سال جاری و پیوندی و قطر زیر پیوند و بالای پیوند رقم احمد آقایی به ترتیب 36، 84، 67 و 39 درصد بیشتر از رقم اکبری بود و غلظت فسفر  و آهن در برگ رقم احمدآقایی نسبت به اکبری به ترتیب 85/42 و 101 درصد افزایش نشان داد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون، وجود ضرایب همبستگی معنی‏داری را بین صفات مورد مطالعه در این تحقیق نشان داد. از جمله درصد پتاسیم برگ با طول شاخه سال جاری و طول شاخه پیوندی و همچنین درصد کلسیم برگ با قطر شاخه و قطر شاخه با تعداد شاخه‎های جانبی و شعاع تاج درخت دارای همبستگی مثبت بود. با توجه به نتایج بدست آمده این‎گونه به نظر می‎رسد که در منطقه کرمان رقم احمدآقایی سازگاری مطلوب‏تری نسبت به بقیه ارقام با پایه کشت بافتی بادامی زرند دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2085247 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.