ارزیابی دو نوع موزع دقیق کار برای ماشین های قلمه کار نیشکر

پیام:
چکیده:

در این پژوهش، امکان کاشت دقیق قلمه نیشکر مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور دستگاهی به نام "شبیه‌ساز کاشت قلمه‌نیشکر" ساخته شد و دو نوع موزع به‌وسیله این دستگاه مورد آزمون قرار گرفت. آزمون کارگاهی با سه تیمار مختلف شامل سرعت پیشروی در سه سطح 1، 2 و 3 کیلومتر بر ساعت، مکانیسم انتقال قلمه شامل دو سطح تسمه‌نقاله و سطح شیب‌دار و نوع موزع شامل موزع استوانه‌ای دندانه‌دار و موزع چرخ ستاره‌ای انجام شد. این پژوهش در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. دو نوع موزع تحت تیمارهای مختلف با چهار شاخص شامل نکاشت، بیش کاشت، کیفیت تغذیه و دقت کاشت ارزیابی شدند. از لحاظ عددی شاخص بیش کاشت در موزع استوانه دندانه‌دار و شاخص نکاشت در موزع چرخ ستاره‌ای بیشتر بود. دو موزع در شاخص کیفیت تغذیه اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند. در تیمار سرعت مشخص شد که سرعت بالاتر، تقریبا در تمامی آزمایش‌ها تاثیر نامطلوب بر کیفیت توزیع قلمه که مجموعی از شاخص‌های مورد آزمون است، می‌گذارد. نتایج بررسی مکانیسم‌های انتقال قلمه نشان داد که تسمه‌نقاله که قلمه‌ها را به شکل فعال به موزع تغذیه می‌نماید، افزایش معنادار کیفیت کاشت قلمه مشاهده می‌شود. با استفاده از موزع ستاره‌ای، انتقال قلمه توسط تسمه‌نقاله و در سرعت 2 کیلومتر بر ساعت می‌توان به مطلوب‌ترین کشت ازنظر دقت کشت و کیفیت تغذیه در بین حالت‌های مختلف مورد آزمون دست‌یافت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2085416 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.