روش ریخت شناسی مقیاس خاکستری و بدون ناظر برای سنتز چهره انسان مبتنی بر تصویر نمونه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تولید چهره انسان از تصویر نمونه به عنوان یکی از ملزومات کاربردهای بیومتریک با هدف شناسایی هویت اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، تولید چهره شامل سه مرحله اصلی است. در مرحله اول آشکارسازی خطوط معنادار و لبه های تصویر نمونه با روش غیرخطی مورفولوژی مقیاس خاکستری انجام می پذیرد. سپس نواحی مو از چهره نمونه، شناسایی می شود. مرحله نهایی ترکیب تصاویر حاصل از مراحل قبل را ارایه می کند. میزان شباهت و تطابق بین طرح چهره ساخته شده و طرح هنری، با دو روش استخراج ویژگی، واکاوی مولفه های اساسی و جداساز خطی، مقایسه شده و مدت زمان اجرای فرآیند محاسبه می شود. آزمایش ها روی جفت تصاویر پایگاه CUHK نشان می دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با روش های پیشرفته هنری از جمله: تبدیلات ویژه، LLE و MRF ، پیچیدگی محاسباتی ندارد و چهره فرد را با کیفیت خوب و در زمان خیلی کمتری ایجاد می کند. تطابق طرح چهره خلق شده با این روش، وقتی که از تحلیل جداساز خطی برای استخراج ویژگی استفاده شود، بیشترین مقدار و برابر با 90 درصد بدست می آید. همچنین روش پیشنهادی در برابر اثرات پس زمینه و شدت روشنایی تصاویر نمونه مقاوم می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
66 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2086501 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!