مدل ریاضی یکپارچه برای بهینه سازی سیستم تولید- توزیع زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با انبارهای میانی

پیام:
چکیده:

در این پژوهش، نخستین بار مدل ریاضی یکپارچه تولید - توزیع با انبارهای میانی و سیستم های حمل ونقل متنوع در زنجیره تامین چند دوره ای برای کالاهای فسادپذیر ارائه شده است. نرخ فسادپذیری کالاها در انبارها، یا در زمان حمل ونقل یا ازطریق خبرگان به دست می آید. تابع هدف مدل پیشنهادی تک هدفه است و هزینه های زنجیره تامین به صورت یکپارچه حداقل می شوند. مدل پیشنهادی، غیرخطی و از نوع سخت است. این مدل با حل چند مسئله در ابعاد کوچک، تایید و باتوجه به قدرت الگوریتم ژنتیک رتبه ای در این مسائل برای حل استفاده شده است. موردکاوی با داده های واقعی یک زنجیره تامین مواد غذایی فاسدشدنی، انجام و با حالت بدون فسادپذیری کالاها مقایسه شده است. نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی، ضمن تعیین میزان فاسدشدن کالاها در هر مرحله نشان می دهد میزان هزینه زنجیره در حالت فسادپذیربودن افزایش می یابد. مدل پیشنهادی به تصمیم گیرندگان در شناسایی نقاط و تعیین میزان فساد کالاها در سطوح زنجیره و بهره مندی از سیستم های نگهداری و حمل نوین با کارایی زیاد در آن برای کاهش هزینه های کل کمک می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2087995 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.