بررسی اثربخشی درمان فراشناختی در بهبود علائم و باورهای فراشناختی و درآمیختگی افکار افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری (OCD)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اختلال وسواس جبری اختلال روانی ناتوان کننده است که باعث افت کیفیت زندگی و تخریب کارکرد اجتماعی و شغلی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراشناختی در بهبود علائم و نشانه ها و باورهای فراشناختی و نیز درآمیختگی افکار افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری (OCD) بود.

روش بررسی

این پژوهش طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهم زمان بود. سه نفر از زنان مبتلا به اختلال وسواس جبری ازطریق مصاحبه تشخیصی و مصاحبه بالینی ساختاریافته DSM-IV (فرست، گیبون 1997) براساس معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-IV برای محور یک درنظر گرفته شده و با روش نمونه گیری هدفمند از بین دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1395 انتخاب شدند. کارایی پروتکل درمانی درمان فراشناختی اختلال وسواس جبری در مرحله خط پایه و مداخله هشت جلسه ای و پیگیری یک ماهه و دوماهه با استفاده از پرسشنامه های وسواسی جبری ییل براون (گودمن 1989) و پرسشنامه درآمیختگی افکار (ولز 2001) و پرسشنامه باورهای فراشناختی (ولز 1997)، بررسی شد. داده ها به روش ترسیم دیداری، فرمول درصد بهبودی، اندازه اثر و شاخص تغییر پایا (RCI) تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج نشان داد درمان فراشناختی در کاهش شدت اهداف درمان مانند علائم وسواس و باورهای فراشناختی و باورهای هم آمیختگی، هم از نظر آماری و هم از نظر بالینی معنا دار است (0٫05>p).

نتیجه گیری

روش درمان فراشناختی در کاهش نشانه ها و بهبود علائم بالینی اختلال وسواس جبری از کارایی لازم برخوردار است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088079 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.