بررسی زیست سازگاری و پروفایل رهایش عصاره زنجبیل بارگذاری شده در نانوکپسول های هیالورونیک اسید برای کاربرد در پزشکی

پیام:
چکیده:
مقدمه

زنجبیل در طب سنتی به عنوان داروی گیاهی تسکین دهنده درد و ضد التهاب استفاده می شود، و لی کاربرد آن به صورت سنتی با چالش های جدی مواجه است. یکی از راه های غلبه بر این مشکلات، بارگذاری عصاره زنجبیل در حامل های پلیمری می باشد. هدف این پژوهش، مشخصه یابی و بررسی میزان رهایش عصاره زنجبیل در نانوکپسول های هیالورنیک اسید برای کاربرد در پزشکی می باشد.

روش بررسی

در این تحقیق کاربردی، عصاره زنجبیل به عنوان داروی تسکین دهنده درد در نانوکپسول های هیالورونیک اسید با روش امولسیون بارگذاری گردید. مورفولوژی سطح، اندازه ذرات و بار سطحی، زبری سطح و گروه های عاملی موجود بر روی سطح نمونه ها به ترتیب با میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی (FESEM)، روش تفرق دینامیکی نور(DLS)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و طیف نگاری مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) ارزیابی شد. هم چنین پایداری و رهایش زنجبیل از نانو کپسول ها با روش DLS و HPLC بررسی گردید. میزان زنده مانی سلول های فیبروبلاست در کنار نانو کپسول های حاوی عصاره زنجبیل با روش MTT ارزیابی گردید. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS Inc, Chicago, IL; Version 16 آنالیز شدند. مقایسه آماری داده های به دست آمده توسط روش t-student در مقدار معنی دار 05/0P< انجام شد.

نتایج

میزان بارگذاری عصاره زنجبیل در نانوکپسول ها (EE%) 74% و متوسط قطر ذرات و بار سطحی نمونه ها به ترتیب nm431و mV10- محاسبه گردید. میزان بار سطحی منفی نمونه ها نشان دهنده پایداری حامل ها و عدم تجمع آن ها می باشد. هم چنین مورفولوژی سطح نانو کپسول ها به صورت ذرات نسبتا کروی مشاهده گردید. نتایج آزمون In vitro حاکی از 95٪رشد و تکثیر سلول های فیبروبلاست در کنار نمونه ها در مقایسه با نمونه کنترل (05/0<p) بود.
نتیجه گیری: نانوکپسول های هیالورونیک اسید پتانسیل بالایی برای رهایش عصاره زنجبیل در محل التهاب و درد دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1953 -1967
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088260 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.