تغییرات متابولیتی و یونی در برگ های گیاه اسفندک (Zygophyllum fabago L) تحت تاثیر افزایش سن

پیام:
چکیده:

در این تحقیق تغییرات متابولیتی و یونی که با افزایش سن برگ در گیاه اسفندک اتفاق می افتد بررسی شدند. برای مطالعه این تغییرات، 5 نمونه برگی از راس به سمت پایه شماره گذاری شدند که مرحله جوانی تا بلوغ برگی را نشان می دهند، مورد سنجش قرار گرفتند. به هنگام بلوغ علاوه بر تفاوت های ظاهری، برخی نشانگرهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نیز تغییر می یابند. این بررسی ها بر پایه طرح آماری کاملا تصادفی و تجزیه آماری داده ها به وسیله نرم افزار SPSS16  صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که افزایش سن برگ سبب کاهش غلظت رنگدانه های فتوسنتزی می شود. همچنین میزان پروتئین، قندهای محلول و پرولین روند کاهشی منظم و معنی داری در بین موقعیت های برگ از راس ساقه را نشان داد. یون های منیزیم، سدیم، پتاسیم و فسفر در برگ های اولیه از راس ساقه و یون کلسیم در اندام های مسن بیشترین مقدار را نشان دادند. به نظر می رسد اسفندک با ایجاد تعادل در بیوسنتز و تجزیه رنگدانه ها بخوبی توانسته است سیستم فتوسنتزی خود را در محیط دشوار رشدش حفظ کند. بالا بودن محتوای متابولیت ها و یون های مهم در برگ های جوان نشان دهنده بسیج عوامل در حفاظت از برگ های حساس این گیاه می باشد. بنابراین اسفندک تمام مشخصه های لازم جهت کشت و پرورش در نواحی بیابانی بدون کاهش عملکرد را دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088558 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.