نقش سوگیری تازه گرایی در تشکیل الگوی تداوم؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:
هدف

مطالعات نشان داده وجود روندهای قیمتی نظیر تداوم در بازار سرمایه، فرصت کسب بازده غیرعادی ایجاد می کند. ازجمله دلایل ایجاد تداوم، فروواکنشی سرمایه گذاران به قیمت های مرجع عنوان شده است که ناشی از سوگیری های رفتاری است. در این پژوهش نقش سوگیری تازه گرایی در تشکیل الگوی تداوم بررسی می شود.

روش

پژوهش از نوع مطالعات پس رویدادی است که با استفاده از روش مطالعه پرتفوی و با داده های به دست آمده از 108 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 10 ساله از ابتدای 1386 تا انتهای 1395 و انتخاب سه قیمت مرجع حداکثر قیمت 13، 26 و 52 هفته، انجام می شود. همچنین، آزمون های قوت برمبنای مدل سه عاملی فاما-فرنچ و مدل فاما-مک بث با حضور متغیرهای کنترل اعمال می شود. 

یافته ها

استراتژی های تداوم مبتنی بر قیمت های مرجع 13، 26 و 52 هفته در پرتفوی های 20 درصد سهام برنده-بازنده به ترتیب برابر با 0، 8.2 و 8.1 درصد است که دو مورد اخیر دارای معناداری آماری است. با دوره های انتظار 3 و 6 ماهه، استراتژی مبتنی بر حداکثر قیمت 26 هفته در بیشتر سطوح پرتفوی معنادار است و این بازده با تعدیل عوامل ریسک نیز برقرار است. با آزمون های قوت، نتایج حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت و شواهد حاصل حاکی از معناداری یافته ها در حضور متغیرهای کنترل است.

نتیجه گیری

استراتژی تداوم مبتنی بر حداکثر قیمت 26 هفته ناشی از سوگیری تازه گرایی (که با نسبت تازه گرایی تعریف می شود)، عملکرد بالاتری در مقایسه با استراتژی های مبتنی بر سایر قیمت های مرجع دارد که می تواند با پدیده به روزرسانی نقاط مرجع قابل توضیح باشد. همچنین این عملکرد با افزایش دوره انتظار بهبود می یابد.

دانش افزایی

در این پژوهش نقش سوگیری تازه گرایی و اثر انتظار با سه قیمت مرجع بررسی می شود و حداکثر قیمت 26 به عنوان یک قیمت مرجع قابل تامل مطرح می گردد که می تواند در کنار سایر قیمت های مرجع مطرح در تئوری (نظیر حداکثر قیمت 52 هفته) برای تعریف استراتژی تداوم مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088723 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.