ساحت ها و دلالت های تربیتی گزاره های قرآنی ناظر به غذای حلال

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی ساحت ها و دلالت های تربیتی گزاره های (آیات) قرآنی ناظر به غذای حلال است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی، تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به طور گسترده تر تفاسیر قرآن کریم و منابع روایی انجام شده است. نوآوری پژوهش پرداختن به ساحت ها و دلالت های تربیتی در آیاتی از قرآن کریم است که ناظر به غذا و تغذیه حلال هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد این گزاره ها ناظر به ساحت های شناختی، رفتاری، گرایشی و عاطفی بوده و فراتر از پرداختن به موضوعات تغذیه، تربیت انسان در ساحت های متعددی را در برمی گیرند. دلالت های تربیتی مستنبط از آیات نیز مجموعه ای از رهنمودهای نظری و عملی را برای دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت به همراه دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088745 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.