تحلیل مضمون چشم انداز انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

پیام:
چکیده:

نظر به اهداف متعالی مکتب حیات بخش اسلام، جایگاه انقلاب اسلامی در معادلات ژئواستراتژی و ساختار ژئوپولیتیکی جدید جهان، فرصت ها و تهدیدات در محیط خارجی، ضعف ها و قوت ها  در محیط داخلی، ظهور بازیگران جدید با پیچیدگی رفتار در صحنه ها، و بیداری و انتظارات افکار عمومی جهان از انقلاب اسلامی تاکید مضاعف بر ترسیم چشم انداز انقلاب از منظر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) دارد. امام خمینی (ره) همواره با رصد دقیق رویدادها و تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای در مراسم و مناسبت های مختلف از بدو شکل گیری نهضت در سال 1341 تا سال 1368 علاوه بر موشکافی ابعاد و زوایای آشکار و پنهان تهدیدات منافع ملی، راهبردهای نظام زوایای چشم انداز انقلاب اسلامی را تبیین و تحلیل نموده اند؛ این پژوهش با هدف تعیین چشم انداز انقلاب اسلامی از فرمایش های امام خمینی (ره) انجام شده است؛ در این تحقیق که با رویکرد کیفی انجام گرفته، با استفاده از روش شبکه مضامین از روش تحلیل مضمون، پنج مضمون عمق بخشی داخلی، عمق بخشی خارجی، مقابله با تهدیدات نرم، تهدیدات نیمه سخت و تهدیدات سخت به عنوان مضامین فراگیر چشم انداز انقلاب اسلامی تحت عنوان یافته ها ارائه شده است؛ مضمون ذکرشده در حوزه امنیت پایدار پنج سطح امنیت اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را برای نظام اسلامی ایجاد و توسعه داده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
175 -199
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088977 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.