تحلیل نیم پارامتری مدل های رگرسیونی برای پاسخ های سری توانی آماسیده صفر با متغیرهای تبیینی گم شده

پیام:
چکیده:

در این مقاله پاسخ های شمارشی با تعداد صفر زیاد، که داده های آماسیده صفر نامیده می شوند، مورد تحلیل قرار گرفته اند. فرض می شود پاسخ ها از سری توانی آماسیده صفر پیروی می کنند. همچنین به دلیل وجود گم شدگی از نوع تصادفی در متغیرهای تبیینی برخی از داده های کاربردی، انواع روش های برآوردیابی پارامترهای مدل براساس تابع امتیاز با و بدون درنظر گرفتن گم شدگی برای مدل رگرسیونی ارایه شده است. در این میان، معلوم یا نامعلوم بودن احتمال انتخاب متغیر تبیینی گم شده منجر به ارایه روش نیم پارامتری برای برآورد پارامترها در مدل رگرسیونی سری توانی آماسیده صفر می شود. به منظور تشریح روش پیشنهادی، مطالعه ای شبیه سازی برای مدل رگرسیونی دوجمله ای منفی آماسیده صفر با متغیرهای تبیینی گم شده به عنوان یک مدل رگرسیونی سری توانی انجام می شود و سپس مثالی از داده های واقعی ارایه می شود. در انتها، عملکرد روش نیم پارامتری در مقایسه با روش ماکسیمم درستنمایی، مورد-کامل، احتمال وارون وزنی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2089141 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.