ارزیابی نیاز به تجویز کلسیم در گاوهای مبتلا به بیماری های موضعی و سیستمیک

نویسنده:
پیام:
چکیده:

کلسیم، یکی از عناصر معدنی فراوان در بدن حیوانات می باشد و نقشی حیاتی در بسیاری از فرایندها ایفا می کند. از آنجایی که غلظت کلسیم سرم خون در حالت طبیعی در محدوده خاصی قرار دارد، بنابراین تغییرات آن می تواند سبب بروز اختلالات مختلفی گردد. بیماری هایی که باعث کاهش اشتها، و یا ناشی از کاهش اشتها هستند، می توانند غلظت کلسیم سرم خون را کاهش دهند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی نیاز به تجویز کلسیم در گاوهای بیمار ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی انجام شده است. بدین منظور نمونه های سرم خون از 80 راس گاو بیمار ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی در طول یک سال جمع آوری و میزان کلسیم سرم خون اندازه گیری گردید. مقایسه میزان کلسیم سرم خون در بیماری های مختلف در مطالعه حاضر، نشان دهنده کاهش معنی دار آن در بیماری های سیستمیک و عدم کاهش معنی دار آن در بیماری های موضعی می باشد. بر این اساس تجویز کلسیم در بیماری های سیستمیک قابل توصیه بوده و در بیماری های موضعی نیازی به تجویز آن نیست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2090122 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.