بررسی تغییرات برخی الکترولیت های (کلسیم، پتاسیم و منیزیم) سرم در گاوهای مبتلا به پریکاردیت ضربه ای

پیام:
چکیده:

خلاصه   بیماری پریکاردیت ضربه ای، به دنبال بلع اجسام خارجی نوک تیز در گاو ایجاد می گردد. این بیماری هر ساله موجب خسارات اقتصادی فراوانی به صنعت دامپروری کشور می گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین تغییرات بعضی از الکترولیت های سرم (کلسیم، پتاسیم و منیزیم) در دام های مبتلا به پریکاردیت ضربه ای است، تا بر اساس آن، تشخیص سریع تر و صحیح تر این اختلال انجام گیرد. در این مطالعه که در طی 2 سال و بر روی 19 راس گاو مبتلا به پریکاردیت ضربه ای ارجاع داده شده به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. نشانه های بالینی، وضعیت کلسیم، پتاسیم و منیزیم سرم دام های بیمار بررسی شد. نتایج با استفاده از آزمون T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان الکترولیت های سرم در دام های بیمار، نسبت به دام های سالم به طور بسیار معنی داری، کاهش داشته است (01/0> P).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2090123 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.