جداسازی، کشت و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسان به سلول های جنسی تمایز یافته، سلول های استخوانی و چربی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سلول های بنیادی اسپرماتوگونی (SSCs: Spermatogonial Stem Cells) طی روند اسپرماتوژنز به سلول های جنسی بالغ تمایز پیدا کرده و باعث باروری در مردان می شوند. تکثیر و تمایز این سلول ها در آزمایشگاه می تواند راهکاری برای درمان برخی از ناباروری ها باشد. همچنین با کشت و تمایز این سلول های بنیادی به دیگر رده های سلولی امکان استفاده از این سلول ها در زمینه بیوتکنولوژی و پزشکی ترمیمی فراهم می شود.

روش کار

در این مطالعه که یک مطالعه مداخله ای (آزمایشگاهی) بود، SSCs پس از هضم آنزیمی بافت بیضه، جدا شده و کشت داده شدند. تایید هویت SSCs با آنتی بادی های OCT4، PLZF با روش ایمونوسیتوشیمی انجام شد. SSCs در محیط کشت تمایزی کشت داده شدند. سپس بیان ژن های SCP3، Boule،Crem ، Protamine2 و بیان پروتئین های SCP3 و Protamine2 به ترتیب با روش Real-time PCR و ایمونوسیتوشیمی بررسی شد. همچنین توان تمایزی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی به سلول های استخوانی و چربی با کشت این سلول ها در محیط کشت تمایزی به ترتیب با رنگ آمیزی Alizarin red و  Oil Red ارزیابی شد. آنالیز نتایج حاصل از این مطالعه با روش واریانس یک طرفه (One way ANOVA) انجام گرفت.

یافته ها

 بررسی بیان ژن ها و پروتئین های مراحل مختلف اسپرماتوژنز پس از کشت تمایزی نشان داد که SSCs می توانند در شرایط آزمایشگاهی به سلول های جنسی تمایز یافته اسپرماتوسیت و اسپرماتید تبدیل شوند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که این سلول ها قادر هستند به دیگر رده های سلولی مانند سلول های استخوان و چربی تمایز یابند.

نتیجه گیری

 نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد با توجه به توان تمایزی SSCs انسانی می توان از این سلول ها در درمان برخی از ناباروری مردانه و همچنین در زمینه سلول درمانی و پزشکی ترمیمی استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2090274 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.