ارائه یک مدل بهینه سازی چندهدفه به منظور طراحی و برنامه ریزی پایدار و تاب آور زنجیره تامین تحت ریسک اختلال تامین

پیام:
چکیده:
امروزه با برنامه ریزی زنجیره تامین پایدار با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باعث ایجاد مزیت رقابتی و افزایش قدرت زنجیره تامین شد. با این وجود تاثیرات پیاده سازی اصول پایداری در تاب آوری یک زنجیره تامین و در مواجهه با اختلالات هنوز به صورت عمیق مورد بررسی پژوهشگران قرار نگرفته است. زنجیره تامین تاب آور با بهره مندی از سبد تامین تاب آور، می تواند میزان ریسک و آسیب پذیری زنجیره های تامین را در مواجهه با اختلالات کاهش دهد. در این تحقیق به مدل سازی مسئله برنامه ریزی پایدار و تاب آور یک شبکه زنجیره تامین چهارسطحی پرداخته می شود. بدین منظور یک مدل ریاضی چندهدفه توسعه داده می شود که در کنار هدف اقتصادی، برای پایداری زنجیره تامین به بیشنه سازی نمرات اجتماعی و زیست محیطی تامین کنندگان و همچنین کمینه سازی تاخیر در تحویل محصولات پرداخته می شود، و از دو روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته و Lp متریک برای موازنه اهداف استفاده می شود. نهایتا، با استفاده از مثال عددی وتحلیل حساسیت کارایی مدل اثبات می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
212 -225
لینک کوتاه:
magiran.com/p2090834 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.