نسبت سنجی مناسبات سبک زندگی مدرن و گسترش فضای مجازی بر فرهنگ، هویت اجتماعی، ارزش ها و روابط اجتماعی نوجوانان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سبک زندگی به عنوان یکی از پر بسامدترین واژگان علوم اجتماعی در سال های اخیر، دگردیسی های ساخت شکنانه بی سابقه ای را در تمامی حوزه ها با خود به همراه داشته است.چتروارگی سبک زندگی به فراخور کنش های ارتباطی آسان و غموض ساحت و عرصه های زندگی بشری، چنان فضایی از دگرگونی در سبک زندگی را ایجاد نموده است که دامنه تغییر آن بسی شگرف می نماید.  در این مقاله که با هدف بررسی تاثیر مناسبات سبک زندگی مدرن و گسترش فضای مجازی بر فرهنگ، هویت اجتماعی، ارزش ها و روابط اجتماعی نوجوانان و با روش توصیفی، تحلیلی، به نگارش درآمده است، پس از تاملی در مفهوم بنیادین سبک زندگی و دگرگونی های ارتباطی، به بررسی دیالکتیک سبک زندگی بر نوجوانان پرداخته شده و به این سوال اساسی پاسخ داده می شود که سبک زندگی مدرن چه آثاری بر فرهنگ، هویت اجتماعی، ارزش ها و روابط اجتماعی نوجوانان بر جای گذاشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091122 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!