شیوع سقوط در منزل و عوامل بیرونی مرتبط با آن در سالمندان شهر قزوین

پیام:
چکیده:

زمینه :

سقوط یکی از شایع ترین حوادث منزل در سالمندان محسوب می شود. عوارض ناشی از سقوط نقش موثری در کاهش کیفیت زندگی، افزایش میزان ناتوانی و مرگ ومیر سالمندان دارد. 

هدف:

 مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش پیش بینی کننده ایمنی منازل در سقوط سالمندان ساکن در جامعه انجام شد.

مواد و روش ها:

 در این مطالعه توصیفی مقطعی، 300 سالمند 60 سال و بالاتر ساکن شهر قزوین که با نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، مشارکت داشتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های جمعیت شناختی و غربالگری خود گزارشی سقوط و حوادث در منزل Home Fast-SR جمع آوری و با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی مورد تجزیه و تجلیل قرار گرفت.

یافته ها:

 یک سوم سالمندان سابقه سقوط در منزل را طی یک سال گذشته گزارش کردند. بیشتر سقوط ها در حیاط (22 درصد) و در شب (34 درصد) اتفاق افتاد. بیشترین عارضه گزارش شده، کبودی (30 درصد) و شکستگی (28 درصد) بود. نیمی از سالمندان دچار سقوط نیازمند بستری در بیمارستان شده و حدود یک سوم آنان (33 درصد) تحت عمل جراحی قرار گرفتند. خطرات مربوط به استفاده از توالت، حمام و باز و بسته کردن در ورودی به طور معنی داری، سقوط در منزل سالمندان را پیش بینی می کرد (05/0>P).   

نتیجه گیری 

نتایج نشان داد که فراوانی سقوط در منزل سالمندان نسبتا بالا بوده و عوامل خطر در منزل، 20 تا 30 درصد سقوط در منزل سالمندان را پیش بینی می کند. بنابراین، باید برنامه ریزی های مناسب جهت ایمن سازی منازل سالمندان جهت کاهش احتمال سقوط در منزل مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
440 -451
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091187 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.